Jak prawidłowo zastosować herbicydy?

Stosowanie herbicydów jest skuteczną techniką zwalczania chwastów. Zasadniczo herbicydy należy stosować w połączeniu z jedną lub kilkoma innymi metodami zwalczania, takimi jak zwalczanie mechaniczne, środek biologiczny, spalanie lub ściółkowanie.

Herbicydy mogą znacznie poprawić wyniki tych alternatywnych technik. Przed podjęciem decyzji, czy włączyć herbicyd do programu zwalczania, potrzebujesz wiedzy na temat środków chwastobójczych i zrozumienia ich znaczenia w programie zwalczania chwastów. Przy prawidłowym stosowaniu herbicydy mogą być bardzo skuteczne i mieć ograniczony wpływ na środowisko.

Skuteczne stosowanie herbicydów wymaga dokładnej wiedzy na temat docelowego chwastu, ważna jest wiec identyfikacja chwastów. Należy znać dobrze metodykę i sposoby stosowania herbicydów, najczęściej stosowane są poprzez opryski z ciągnika, ale na większych przestrzeniach stosuje się także opryski z samolotu. Opryskiwanie punktowe stosuje się do traktowania pojedynczych chwastów lub obszarów, na których występują tylko niewielkie kępy zachwaszczenia.

Ważne jest także jak działa dany oprysk, może bowiem działać na liście, łodygi czy też korzenie. Opryskiwanie kory jest bardzo skuteczną metodą zwalczania i jest dobrym sposobem radzenia sobie z niedostępnymi obszarami, takimi jak strome zbocza.

Ta metoda zwykle zabija trudne do zabicia chwasty o każdej porze roku, o ile kora nie jest mokra lub zbyt gruba, aby roztwór mógł wniknąć. Wstrzyknięcie łodygi polega na wierceniu lub przecinaniu kory w tkance bieli w pniach drzewiastych chwastów i drzew. Herbicyd jest natychmiast umieszczany w otworze lub cięty. Celem jest dotarcie do warstwy pod korą, która będzie transportować substancję chemiczną po całej roślinie. Oczywiście zwalczanie chabra bławatka w zbożach ozimych także będzie polegała na eliminowaniu chwastów. Niekiedy opryski trzeba stosować kilka razy w różnych etapach rozwoju rośliny. Warto stosować herbicydy jeszcze przed kiełkowaniem, a następnie w miarę rozwoju chwastów.